Retail Energy hjelper Eiksenteret med bærekraftprosjektet – BIEHOTELL

Publisert: 20. juni 2022

Prosjektet BIEHOTELL er et samarbeid mellom Eiksenteret, org.NINA (Norsk institutt for naturforskning) og Retail Energy. Biehotellet er et tiltak Eiksenteret gjør
for å bidra til bevisstgjøring rundt pollinering, noe som er avgjørende for å sikre klimarobuste avlinger og gode plantesamfunn fremover. Biehotellet er 2 meter bredt og 3 meter høyt og laget for å friste alle biearter til innlosjering. Det finnes 208 biearter i Norge og vi forventer at rundt 20 arter kan komme til å flytte inn i hotellet. Hotellet skal tilbys fra Eiksenternes 47 butikker over hele landet. Retail Energy har bidratt i prosjektet fra første tanke, gjennom hele prosessen frem til ferdig biehotell og kommunikasjon mot markedet.

Tips en venn eller kollega!
Linkedin

Nytt og nyttig Vis alle ›