Retail Energy/SeeYou og Oculos går sammen om «one-stop-shop»

Publisert: 24. november 2020

Satser på helhetlig kundereise.

Retail er i store endringer. Dagens kunder har større forventninger enn noen gang til sømløse kundeopplevelser og ønsker magiske øyeblikk gjennom hele kundereisen. Derfor går Oculos som jobber med personalisert kommunikasjon og retail-marketing miljøet Retail Energy/SeeYou sammen om å tilby en «one-stop-shop» for helhetlige kundereiser. Slik skal vi sikre at sluttkundenes forventninger innfris – gjennom et omforent kommunikasjonskonsept «fra sofa til butikk».

–  Med økt digitalisering stilles det høyere krav til de fysiske butikkene enn noen gang. Det blir stadig flere kunde- og lojalitetsprogrammer som gjør at butikkenes rolle også blir enda viktigere, spesielt fordi majoriteten av rekrutteringen til programmene skjer nettopp i butikkene, sier Håkon Smith-Andersen, daglig leder og rådgiver i Retail Energy.

–   Vi mener en one-stop-shop for helthetlig kundereise gjør det enklere og mer effektivt for en handelsaktør å vinne kundenes oppmerksomhet for igjen å øke salget, sier han.

Ifølge Smith-Andersen må konseptuttak og kommunikasjonen i butikk, samt opplæring av ansatte, gjenspeiles i målrettet, kundetilpasset og relevant kommunikasjon før handelen finner sted. På den måten lykkes man bedre ved å knytte kundene nærmere sitt konsept og sørge for at de kommer oftere.

En sentral faktor for å skape den beste kundeopplevelsen er forståelsen for kundenes behov og preferanser. Den unike kompetansen Oculos og Retail Energy/See You har om det norske retailmarkedet gjør at vi nå kan tilby en kombinasjon av innsikt fra data om hva kundene faktisk gjør/kjøper og hva de sier gjennom personlige kundemøter. Oculos er spesialister på å utnytte egne kundedata og drive trafikk til butikk og Retail Energy/See You har kunnskapen om hva som skjer i butikk. Dette gir selskapene det perfekte bildet av kundenes behov og preferanser.

Samarbeidet vil gi oss et unikt konkurransefortrinn, der vi kan tilby våre retail-partnere en one-stop-shop for utvikling av gode relevante kundeopplevelser gjennom hele kundereisen. Vi ser allerede god etterspørsel i markedet etter våre tjenester.

Tips en venn eller kollega!
Linkedin

Nytt og nyttig Vis alle ›