Nytt sentrum på gammel flyplass!

Publisert: 03. juni 2015

Første spadetak ble tatt i september 2012, og i oktober 2014 ønsket de sine naboer velkommen til verdens mest miljøvennlige kjøpesenter.

Fornebu S er klassifisert som ”Outstanding” i det internasjonale miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM, noe ingen andre kjøpesentre har oppnådd tidligere. Senteret er også kåret til ”Årets bygg 2014”, der juryen i sin begrunnelse blant annet mente at prosjektet er et forbilde for bærekraftig bygging og fremtidig lokal by- og stedsutvikling.

Et passivhus for fremtiden
KLP Eiendom overtok prosjektet på Fornebulandet utenfor Oslo i 2008, og gjennomførte deretter utvikling og bygging av det nye sentret.

– «Tanken har helt fra starten vært å skape et lokalt sentrum for det stadig økende antall beboere og ansatte i de mange teknologibedriftene som har etablert seg på området til Oslos tidligere hovedflyplass», sier Ellen Solberg, direktør kjøpesenterforvaltning i KLP Eiendom.

Området har gjennomgått nærmest en total transformasjon. Flyplassen var et lukket område og Fornebu som sted hadde ingen sentrum med de funksjoner publikum ønsker og forventer i sitt nærmiljø. På tomten, som tidligere var en del av rullebanen, står det nå et kjøpesenter med 25.000 m2 handelsareal, et næringsbygg som skal huse treningssenter, legekontor og bank, samt 81 leiligheter på toppen av byggene.

–  «At byggene skulle oppføres med høye energi- og miljøkvaliteter var et helt naturlig valg for KLP Eiendom», sier miljøsjef i KLP Eiendom, Heidi Lyngstad. «Det er valgt løsninger som er holdbare og fleksible, slik at det er enkelt å gjøre tilpasninger etter hvert som behovene melder seg. Det er også valgt mye naturmaterialer som tre og stein i byggene, fordi det er materialer som er robuste og holdbare, samtidig som de har et mindre CO2 fotavtrykk enn for eksempel metall- og plastbaserte materialer» – fortsetter Lyngstad.

Kjøpesenteret et bygget som et passivhus. Det betyr at det har et tett og godt isolert utvendig skall, og trenger svært lite energi til oppvarming. Teoretisk beregnet energibehov er 40 % lavere enn det dagens forskrifter krever. Ved å velge LED belysning reduseres varmeavgivelsen fra belysningene, og dermed også behovet for kjøling på varme dager.

Energien til byggets varme- og kjølebehov hentes fra den nærliggende Oslofjorden ved hjelp av varmepumper. Den 1.600 m2 store solcelleparken på taket produserer energi tilsvarende årsforbruket til 6 gjennomsnittlige norske eneboliger.

OSLO 20141125 Foto av Fornebu senter Foto: nyebilder.no

Solcelleparken – Foto: KLP Eiendom

Prosjektets høye ambisjoner har også påvirket brukerne. Leietakerne på senteret har  inngått en grønn leieavtale der de forplikter seg til tilfredsstille krav til blant annet materialer og belysning. Når det gjelder materialene til selve bygget er mer enn 80 % av disse innkjøpt fra leverandører med et miljøledelsessystem – i praksis vil det si at leverandørene er ISO 14001 sertifiserte.

– «Dette er en tredjeparts verifisert sertifisering som revideres hvert år, der man forplikter seg til å jobbe systematisk med energi og miljø i bedriften. Miljøklassifisering av bygg har økt etterspørselen av slike leverandører, og har ført til at det nå finnes flere å velge mellom», forklarer Lyngstad.

Blomster og bier
På taket av kjøpesenteret er det i ferd med å vokse frem en blomstereng bestående av kun lokale blomsterarter. Det er samlet inn frø fra området som er dyrket frem på kokosmatter og lagt på et lag av knust steinmasse – dette for å gjenskape den sjeldne naturtypen «kalktørreng» som finnes på Fornebulandet. På denne måten er taket med på å skape og opprettholde grønne korridorer i landskapet til glede for det biologiske mangfoldet i området.

– «Her håper vi på å få besøk av masse nyttige insekter, fargerike sommerfugler og småfugler» forteller Lyngstad. Litt senere denne våren settes også ut både humlekasser og bikuber for produksjon av egen Fornebu S honning.

OSLO 20141125 Foto av Fornebu senter Foto: nyebilder.no

Takmiljøet på Fornebu S – Foto: KLP Eiendom

Fornebu S vil gjerne også ha besøk av barn og unge for å lære dem om energi og miljø. Derfor de har inngått et samarbeid med barnas egen miljøvernorganisasjon, Miljøagentene.

På Fornebu S er det satt opp ”miljøsøyler” som inneholder diverse miljøfakta om senteret. Her kan man se hvor mye energi som er brukt, og hvor mye energi solcellene har produsert i løpet av det siste døgnet. Ved hjelp av smarttelefoner kan man spille en miljøquiz, eller få en omvisning på senteret sammen med klassen sin.

«Dette er også en måte å være til glede for våre naboer på» forteller Lyngstad.

Personlig og stedstilpasset butikkmiks 
– «Senteret gir besøkende og kunder en annerledes opplevelse, både i kraft av bygget som sådan, men også i forhold til utvalg av butikker og spisesteder», sier Solberg.

– «Her finner du riktignok flere av de store kjedebutikkene, men vi har bevisst gått inn for en miks som også innbefatter solide gründervirksomheter og høykvalitets spisesteder som vanligvis ikke er å finne på et kjøpesenter. Miljø er også hvordan vi møtes og omgås, og beliggenheten gjør det mulig å tilby gode møtesteder både innendørs og utendørs. Bygget kommuniserer godt med omgivelsene, og det solrike torget blir et naturlig samlingspunkt for nærmiljøet».

Senterleder Elisabeth Selvik Hjelle forteller at denne butikkmiksen kombinert med miljøtiltakene gir senteret en annen dimensjon.

– «Spennende nisjebutikker utgjør hele 15% av butikkmiksen, som er en betydelig høyere andel enn det man finner på andre kjøpesentre. Det er kombinasjonen av stort og smått som gjør oss helt spesielle», forteller Hjelle.

Satser på webrooming
Webrooming er et satsingsområde for Fornebu S , og gir kundene muligheten til å søke opp og vurdere varer over nettet, for så å handle fysisk i butikk. Kontinuerlig arbeid med å publisere nyheter, redaksjonelle artikler om butikkene og alt av produkter på senterets egen nettside, gjør at opptil 20 000 personer besøker nettsiden i måneden.

«Vi opplever at kundene er veldig fornøyde med tilbudene senteret gir dem. Vi ønsker å være en god nabo, og da deler vi alt – ikke bare varelinjene til butikkene, men også nyheter fra senteret og Fornebu-området», forteller Elisabeth Selvik Hjelle.

OSLO 20141125Foto av Fornebu senterFoto: nyebilder.no

Foto: KLP Eiendom

Skrevet av: Geir Sundbye / Rådgiver/ Retail Consult AS
Retail Consult jobber med det som har til oppgave å øke omsetningen gjennom kommunikasjonsløsninger, utvikling og forbedring av kunderelasjoner og opplevelsen i sisteleddet. Sammen med RED Gruppen AS eier Retail Consult AS selskapene Retail Energy AS, Retail in Media AS og Retail Production AS.

Hovedbilde artikkel – Foto: KLP Eiendom

Merkelapper:   
Tips en venn eller kollega!
Linkedin

Nytt og nyttig Vis alle ›